[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Thông báo] Offline Archlinuxvn groupOn Fri, 13 Jul 2012 11:01:24 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> Chào anh em !
> Sau khi poll được hoàn thành. Theo tinh thần dân chủ nhưng chủ xị
> quyết =)) buổi Offline được tiến hành theo thời gian và địa điểm sau:
> (có một dự thay đổi nhỏ về địa điểm để tiện đi lại cho anh em)
> 
> Thời gian: 15h 29/7/2012:
> Địa điểm: Cafe Tinhte  436/2G (hoặc 390/7) Đường 3 tháng 2, Phường
> 12, Quận 10

Bữa này phải đi đám cưới buổi trưa, ở An Giang. Chắc cú này mình về nộp
phạt rồi =))

-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>