[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Thông báo] Offline Archlinuxvn groupOn Mon, 16 Jul 2012 10:41:31 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> Anh Kỳ Anh mà ko đi chắc ko còn ai đủ trình để chém gió nữa rồi :(

đi mà, chỉ phải sợ chạy về trễ tí nộp phạt thôi; phải lên trình bày cách
viết bài cho mọi người nữa chứ ^^

-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>