[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Thông báo] Offline Archlinuxvn groupOn Mon, 16 Jul 2012 10:48:40 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> :D kịp ko hya dời ngày đi =))

kịp em. từ Long An về có tí ti chừng 1h thôi mà :) Mọi người cứ đi đầy
đủ nhé. Mình sẽ trễ không quá 30 phút đâu kaka. Chắc xuống dưới 0 uống
tí bia nào được nên sẽ về ngon ơ xì lơ :^^

> 
> 2012/7/16 Anh K. Huynh <[email protected]>
> 
> > On Mon, 16 Jul 2012 10:41:31 +0700
> > n0b0dy <[email protected]> wrote:
> >
> > > Anh Kỳ Anh mà ko đi chắc ko còn ai đủ trình để chém gió nữa rồi :(
> >
> > đi mà, chỉ phải sợ chạy về trễ tí nộp phạt thôi; phải lên trình bày
> > cách viết bài cho mọi người nữa chứ ^^
> >
> > --
> > Anh K. Huynh
> > ('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
> > `CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>
> >
> > --
> > Group Email: [email protected]
> > Unsubscribe: [email protected]
> > Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn
> >
> -- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>