[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Chọn tên cho ArchlinuxVN page trên facebookOn Mon, 06 Aug 2012 17:32:02 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> Chào anh em!
> Để thực hiện âm mưu thôn tính cả facebook, một trang ArchlinuxVn đã
> được tạo ra. Bước ban đầu là hỗ trợ cho New Users.
> 
> Bây giờ anh em vote cho tên nhé:
> Em đề xuất: Archlinux.For.Vietnamese

Dài quá :D
> 
> Sau khi đề xuất tên + vote tùy vào khả năng khả dụng của tên sẽ được
> chọn.

Vài gợi ý: archlinuxvn, ArchLinuxVn

Twitter có luôn rồi nghe bà con http://twitter.com/archlinuxvn/

: ^^

--
I am ... 5 dog years old.