[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Chọn tên cho ArchlinuxVN page trên facebookPage hay Group. Group thì hay hơn

Vào 17:32 Ngày 06 tháng 8 năm 2012, Ngô Huy <[email protected]> đã viết:
Chào anh em!
Để thực hiện âm mưu thôn tính cả facebook, một trang ArchlinuxVn đã được tạo ra. Bước ban đầu là hỗ trợ cho New Users.

Bây giờ anh em vote cho tên nhé:
Em đề xuất: Archlinux.For.Vietnamese

Sau khi đề xuất tên + vote tùy vào khả năng khả dụng của tên sẽ được chọn.

Thân ái

Ngô Huy
--