[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Chọn tên cho ArchlinuxVN page trên facebookOn Mon, 6 Aug 2012 18:45:34 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Page hay Group. Group thì hay hơn [?][?]

FB  chỉ là kênh phụ và tiện lợi. Do nhiều vấn đề phát sinh khi sử dụng
FB (blocking, searching, user roles,...) nên FB có thể chỉ để giao
lưu,, thông báo. Còn kênh tài liệu, hỏi đáp thì hiện đã có home page và
google group khá tốt rồi.

> 
> Vào 17:32 Ngày 06 tháng 8 năm 2012, Ngô Huy <[email protected]m>
> đã viết:
> 
> > Chào anh em!
> > Để thực hiện âm mưu thôn tính cả facebook, một trang ArchlinuxVn đã
> > được tạo ra. Bước ban đầu là hỗ trợ cho New Users.
> >
> > Bây giờ anh em vote cho tên nhé:
> > Em đề xuất: Archlinux.For.Vietnamese
> >
> > Sau khi đề xuất tên + vote tùy vào khả năng khả dụng của tên sẽ
> > được chọn.
> >
> > Thân ái
> >
> > Ngô Huy
> >
> --
> --
I am ... 5 dog years old.