[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Chọn tên cho ArchlinuxVN page trên facebookOn Mon, 6 Aug 2012 20:49:17 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> ủa em nhớ có FB archlinuxvn thừ lâu mà ta
> https://www.facebook.com/pages/ArchLinux-Vietnam

Có cái số dài đằng sau nữa Long ơi. Mọi người đang bàn chọn cái tên gì
cho nó gọn lại thôi, chứ không phải là tạo ra trang mới.

--
I am ... 5 dog years old.