[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Digest for [email protected] - 5 Messages in 1 TopicOn 08/06/2012 10:44 PM, Bui Nguyen Phuong Anh wrote:
Hi,

Do đã nghĩ đến ý kiến này và sợ mai mốt bị giựt tên nên mình có tạo sẵn :D! Ai làm admin nhượng quyền lại nè hihi. Chỉ là giữ chỗ thui ^^.

https://www.facebook.com/Archlinuxvn

Yêu quấu all,
Mit.

2012/8/6 <[email protected]>

Group: http://groups.google.com/group/archlinuxvn/topics

  "Ngô Huy" <[email protected]> Aug 06 05:32PM +0700  

  Chào anh em!
  Để thực hiện âm mưu thôn tính cả facebook, một trang ArchlinuxVn đã được
  tạo ra. Bước ban đầu là hỗ trợ cho New Users.
   
  Bây giờ anh em vote cho tên nhé:
  Em đề xuất: Archlinux.For.Vietnamese
   
  Sau khi đề xuất tên + vote tùy vào khả năng khả dụng của tên sẽ được chọn.
   
  Thân ái
   
  Ngô Huy
   
  --
  sell the dreams not products

   

  "Anh K. Huynh" <[email protected]> (by way of Anh K. Huynh <[email protected]>) Aug 06 05:41PM +0700  

  On Mon, 06 Aug 2012 17:32:02 +0700
  > được tạo ra. Bước ban đầu là hỗ trợ cho New Users.
   
  > Bây giờ anh em vote cho tên nhé:
  > Em đề xuất: Archlinux.For.Vietnamese
   
  Dài quá :D
   
  > Sau khi đề xuất tên + vote tùy vào khả năng khả dụng của tên sẽ được
  > chọn.
   
  Vài gợi ý: archlinuxvn, ArchLinuxVn
   
  Twitter có luôn rồi nghe bà con http://twitter.com/archlinuxvn/
   
  : ^^
   
  --
  I am ... 5 dog years old.

   

  "Quang Nguyễn" <[email protected]> Aug 06 06:45PM +0700  

  Page hay Group. Group thì hay hơn [?][?]
   
   
  --

   

  "Ngô Huy" <[email protected]> Aug 06 07:45PM +0700  

  On 08/06/2012 06:45 PM, Quang Nguyễn wrote:
   
  > Ngô Huy
   
  > --
  > --
   
  Nên có 1 group chính là GG group thì hay hơn anh ah :)
  làm page dễ dụ hơn :D
   
  --
  sell the dreams not products

   

  "Anh K. Huynh" <[email protected]> Aug 06 07:46PM +0700  

  On Mon, 6 Aug 2012 18:45:34 +0700
   
  > Page hay Group. Group thì hay hơn [?][?]
   
  FB chỉ là kênh phụ và tiện lợi. Do nhiều vấn đề phát sinh khi sử dụng
  FB (blocking, searching, user roles,...) nên FB có thể chỉ để giao
  lưu,, thông báo. Còn kênh tài liệu, hỏi đáp thì hiện đã có home page và
  google group khá tốt rồi.
   
   
  --
  I am ... 5 dog years old.

   

You received this message because you are subscribed to the Google Group archlinuxvn.
You can post via email.
To unsubscribe from this group, send an empty message.
For more options, visit this group.

--
 
 --
Bùi Nguyễn  Phương Anh
HCM city - Vietnam
--
 
 
Thảo nào cái tên đó không dùng được :-))

-- 
sell the dreams not products