[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Digest for [email protected] - 5 Messages in 1 TopicOn Tue, 07 Aug 2012 08:09:08 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> Theo em thì bảo chị Mit xóa ngay cái page kia đi rồi mình dùng lại
> cái tên đó :D

Vậy thống nhất tên archlinuxvn cho FB  luôn cho nó đẹp phải không? Chỉ
có bạn Long là có ý kiến khác. Các bạn khác thế nào? Huy tạo cái Doodle
nếu cần ;)

Còn chuyện đổi thế nào thì mình cũng chịu :D FB lèn nhèn quá.

--
I am ... 5 dog years old.