[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Digest for [email protected] - 5 Messages in 1 TopicOn 08/07/2012 07:00 AM, Anh K. Huynh wrote:
On Mon, 06 Aug 2012 23:32:08 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

Thảo nào cái tên đó không dùng được :-))
Hèn gì :D Thôi bây giờ làm sao chuyển cái tên đó qua cái fan page đang
dùng là được. ^^ :


--
I am ... 5 dog years old.

Theo em thì bảo chị Mit xóa ngay cái page kia đi rồi mình dùng lại cái tên đó :D
--
sell the dreams not products