[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Digest for [email protected] - 5 Messages in 1 TopicTui thấy mấy bác muốn tạo nhóm này nhóm nọ online cũng hơi sốt ruột, thiết nghĩ nếu nhóm offline của mình hoạt động cho tốt trước rồi mới tính đến chuyện mở rộng. Cả năm mới offline một lần, gặp nhau không có nhiều time để trao đổi về arch, mà chủ yếu là hỏi thăm không à. Khi nào hội arch ở hcm mạnh lên lúc đó lập online user group cung không muộn mà phải không?

New updated kernel makes me love arch more!

2012/8/7 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Tue, 07 Aug 2012 08:09:08 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> Theo em thì bảo chị Mit xóa ngay cái page kia đi rồi mình dùng lại
> cái tên đó :D

Vậy thống nhất tên archlinuxvn cho FB  luôn cho nó đẹp phải không? Chỉ
có bạn Long là có ý kiến khác. Các bạn khác thế nào? Huy tạo cái Doodle
nếu cần ;)

Còn chuyện đổi thế nào thì mình cũng chịu :D FB lèn nhèn quá.

--
I am ... 5 dog years old.

--

--
Keep things simple as "The Arch Way"