[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Digest for [email protected] - 5 Messages in 1 TopicOh, i see!

2012/8/7 Quang Nguyễn <[email protected]>
Vào 13:26 Ngày 07 tháng 8 năm 2012, h2vnteam <[email protected]> đã viết:
Tui thấy mấy bác muốn tạo nhóm này nhóm nọ online cũng hơi sốt ruột, thiết nghĩ nếu nhóm offline của mình hoạt động cho tốt trước rồi mới tính đến chuyện mở rộng. Cả năm mới offline một lần, gặp nhau không có nhiều time để trao đổi về arch, mà chủ yếu là hỏi thăm không à. Khi nào hội arch ở hcm mạnh lên lúc đó lập online user group cung không muộn mà phải không?

New updated kernel makes me love arch more!

Chủ yếu là giành chỗ để đỡ bị "cướp" thôi anh. Mà em nghĩ
nên đẩy nhanh cái vụ làm áo, cũng sắp BarCamp rồi. Đợt này
cũng có thể coi là offline luôn :D biết đâu sau đợt này sẽ có
một vài mem mới nữa ^_^

--
 
 --
Keep things simple as "The Arch Way"