[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

làm áo (tập cuối)Xin chào,

Mình đã thấy mẫu áo và logo (quá ngon) trên irc. Khi tối về trễ không
kịp nói chuyện với mọi người. Chỗ làm áo tốt đây. Các bạn có thể kiếm
thêm. Hỏi xoay xoay lâu lâu mới ra chừng này

355/7 Sư Vạn Hạnh, P12, quận 10
119 Xuân Hồng, P12, TB
278 Thành Công, P. Tân Thành, Tân Bình

Các việc tiếp theo

* Chọn mẫu cuối và xác nhận việc làm áo với các chỗ
* Thông báo để các bạn đăng ký cỡ áo (MLXL,...)
* Đặt làm và ngồi chờ :D

Các bạn redlotus và Mít phụ trách chính. Mình sẽ hỗ trợ tối đa.

Còn khoảng 3 tuần nhé các bạn, hỏng biết kịp không. Các bạn khác chuẩn
bị tinh thần, khi có thông báo là đăng ký liền nhé. Mục tiêu là khoảng
30 áo có đăng ký. 

Cảm ơn các bạn nhiều.

PS Số đt của mình 099 388 bảy hai năm tám

--
I am ... 5 dog years old.