[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ArchLinuxVn] Mẫu áo và đăng kí size[Thông báo]
Đây là mẫu áo chính thức chúng ta sẽ sử dụng: http://i.imgur.com/kro61.png
Và mọi người cũng đăng kí số lượng áo, size tại đây luôn.
Sẽ sớm liên hệ và tìm chỗ in áo sớm nhất có thể. Chắc là sẽ kịp có áo trước BarCamp.
Thân.