[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mẫu áo và đăng kí sizeOn Sat, 11 Aug 2012 10:45:32 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:

> [Thông báo]
> Đây là mẫu áo chính thức chúng ta sẽ sử dụng:
> http://i.imgur.com/kro61.png Và mọi người cũng đăng kí số lượng áo,
> size tại đây luôn. Sẽ sớm liên hệ và tìm chỗ in áo sớm nhất có thể.
> Chắc là sẽ kịp có áo trước BarCamp.
> Thân.
> 

L.  ^^

--
I am ... 5 dog years old.