[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mẫu áo và đăng kí sizeOn 08/11/2012 01:08 PM, Nobody wrote:
On Saturday, August 11, 2012 10:45:32 AM UTC+7, Doan Luong Van wrote:
[Thông báo]
Đây là mẫu áo chính thức chúng ta sẽ sử dụng: http://i.imgur.com/kro61.png
Và mọi người cũng đăng kí số lượng áo, size tại đây luôn.
Sẽ sớm liên hệ và tìm chỗ in áo sớm nhất có thể. Chắc là sẽ kịp có áo trước BarCamp.

Thân.
À bạn nào giỏi tiếng anh thì lên facebook của ArchLinux thông báo hộ cái ^^
https://www.facebook.com/groups/2204843392/

Em thì cỡ nhỏ nhất :D XS thì phải :D

--
sell the dreams not products