[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mẫu áo và đăng kí sizeOn Saturday, August 11, 2012 10:45:32 AM UTC+7, Doan Luong Van wrote:
> [Thông báo]
> Đây là mẫu áo chính thức chúng ta sẽ sử dụng: http://i.imgur.com/kro61.png
> Và mọi người cũng đăng kí số lượng áo, size tại đây luôn.
> Sẽ sớm liên hệ và tìm chỗ in áo sớm nhất có thể. Chắc là sẽ kịp có áo trước BarCamp.
> 
> Thân.

2 cái size M nữ.