[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mẫu áo và đăng kí size2  cái M :D

2012/8/11 Doan Luong Van <[email protected]>


2012/8/11 Mitsuki <[email protected]>
cho cái viền vòng tròn qua mũi chữ A lun thì được ko nhỉ :D, sẽ có cảm giác cong cong và mềm hơn :-?


Chị cứ làm đi, rồi mọi người cho ý kiến tiếp. Vì sớm nhất thứ 2 mới đi hỏi chỗ in mà :).

--