[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mẫu áo và đăng kí sizeOn Saturday, August 11, 2012 10:19:57 PM UTC+7, Doan Luong Van wrote:
> 2012/8/11 Mitsuki <[email protected]>
> 
> 
> cho cái viền vòng tròn qua mũi chữ A lun thì được ko nhỉ :D, sẽ có cảm giác cong cong và mềm hơn :-?
> 
> 
> 
> 
> Chị cứ làm đi, rồi mọi người cho ý kiến tiếp. Vì sớm nhất thứ 2 mới đi hỏi chỗ in mà :).

http://i.imgur.com/ePUE9.png
Mẫu 2 chỉ xén cho hết nhọn thui "."!

Cá nhân thích 1 và 2, mẫu 3 và 4 nó giảm độ nhọn của biểu tượng Archlinux nhưng nhìn gò bó T.T!