[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Mẫu áo và đăng kí sizeOn Sun, 12 Aug 2012 10:08:52 +0700
Anh Pham <[email protected]> wrote:

> Mình đăng ký 1 cái size M. Cũng không thích in hình sau áo!

Mình và các bạn sẽ hỏi chỗ nhà làm áo xem họ hỗ trợ không. Nếu có sẽ
đặt cho các bạn (nếu họ không chịu giảm giá vì bớt cái hình sau lưng
thì cũng ráng chịu nhé).

Nếu mỗi người một kiểu cũng 0 sao cả, đảm bảo tinh thần KIS/S là ngon
rồi ;)

Chúc vui,


--
I am ... 5 dog years old.