[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Mẫu áo và đăng kí size2012/8/12 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Sun, 12 Aug 2012 10:08:52 +0700
Anh Pham <[email protected]> wrote:

> Mình đăng ký 1 cái size M. Cũng không thích in hình sau áo!

Mình và các bạn sẽ hỏi chỗ nhà làm áo xem họ hỗ trợ không. Nếu có sẽ
đặt cho các bạn (nếu họ không chịu giảm giá vì bớt cái hình sau lưng
thì cũng ráng chịu nhé).

Nếu mỗi người một kiểu cũng 0 sao cả, đảm bảo tinh thần KIS/S là ngon
rồi ;)

Chúc vui,

Em thấy việc đó không khó, vì không phải là mẫu khác, chỉ là ko in mặt sau. Nhưng mà giá áo chắc sẽ vẫn vậy. Mà cuối cùng là làm chỗ vợ anh hỏi hở anh? Có gì thứ 2 em cùng anh qua đó luôn.

@chị Mit cá nhân em vẫn vote cái 1, chắc mọi người cũng thế nhỉ?