[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Thông báo] Lần cuối về mẫu áo và linh tinhCho mình đổi cái cỡ L thành XL nhé :-D Bác KA đóng tiền hộ em, bao giờ 
em về em trả :-P 

Thanks 

On Aug 13, 2012 at 01:59am, Bi Alan wrote:
> Em cũng theo ko in sau lưng .Em đặt 1 cái XL ko in sau lưng.
> 
> Vào 16:08 Ngày 12 tháng 8 năm 2012, Tan Tran <[email protected]> đã viết:
> 
> > Mình ủng hộ ý kiến dùng vải tốt, vì mình thích mặc lâu dài chứ hông thích
> > mặc vài lần rồi vứt
> > Nếu có thể không in mặt sau lưng thì mình cũng theo, đổi thành 2 cái L
> > không in sau lưng
> >
> >
> > 2012/8/12 Doan Luong Van <[email protected]>
> >
> >> Xác nhận lại lần cuối mẫu áo sẽ in là mẫu này (mẫu đầu tiên): http://i.imgur.com/kro61.png
> >>
> >> Giữ nguyên logo vì chúng ta nên tôn trọng logo gốc của ArchLinux, cái này
> >> em đã nói ngay từ đầu rồi. Và mẫu này đồng thuận coi nhất tới thời điểm này.
> >> Về một vài vấn đề khác
> >> - Về việc đặt áo không có mặt sau (anh Hoàng Trần và anh Anh Phạm), cái
> >> này chắc là được, cũng chả phải thay đổi mẫu gì. Có thể thông cảm cho các
> >> anh được (áo cần *đứng đắn* một chút).
> >> - Đặt áo thì chắc tại chỗ vợ anh Kỳ Anh hỏi, có thể giá hơi  *chát* một
> >> tí nhưng chúng ta sẽ có áo tốt để mặc.
> >> Mọi thắc mắc, ý kiến thêm mọi người thảo luận ở đây.
> >> <http://i.imgur.com/kro61.png>
> >>
> >> --
> >>
> >>
> >>
> >
> >  --
> >
> >
> >
> 
> -- 
> 
> 

-- 
"I'd crawl over an acre of 'Visual This++' and 'Integrated Development
That' to get to gcc, Emacs, and gdb.  Thank you."
(By Vance Petree, Virginia Power)
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U