[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Thông báo] Lần cuối về mẫu áo và linh tinhMình ủng hộ ý kiến dùng vải tốt, vì mình thích mặc lâu dài chứ hông thích mặc vài lần rồi vứt
Nếu có thể không in mặt sau lưng thì mình cũng theo, đổi thành 2 cái L không in sau lưng

2012/8/12 Doan Luong Van <[email protected]>
Xác nhận lại lần cuối mẫu áo sẽ in là mẫu này (mẫu đầu tiên): http://i.imgur.com/kro61.png
Giữ nguyên logo vì chúng ta nên tôn trọng logo gốc của ArchLinux, cái này em đã nói ngay từ đầu rồi. Và mẫu này đồng thuận coi nhất tới thời điểm này.
Về một vài vấn đề khác
- Về việc đặt áo không có mặt sau (anh Hoàng Trần và anh Anh Phạm), cái này chắc là được, cũng chả phải thay đổi mẫu gì. Có thể thông cảm cho các anh được (áo cần *đứng đắn* một chút).
- Đặt áo thì chắc tại chỗ vợ anh Kỳ Anh hỏi, có thể giá hơi  *chát* một tí nhưng chúng ta sẽ có áo tốt để mặc.
Mọi thắc mắc, ý kiến thêm mọi người thảo luận ở đây.

--