[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Thông báo] Lần cuối về mẫu áo và linh tinh2012/8/12 Tan Tran <[email protected]>
Mình ủng hộ ý kiến dùng vải tốt, vì mình thích mặc lâu dài chứ hông thích mặc vài lần rồi vứt
Nếu có thể không in mặt sau lưng thì mình cũng theo, đổi thành 2 cái L không in sau lưng


Cái này mai đi hỏi lại mới khẳng định chắc chắn được anh, không thì in 2 mẫu.
Đây là bảng thống kê đặt áo tới thời điểm hiện tại: http://tinyurl.com/9qopaay