[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Thông báo] Lần cuối về mẫu áo và linh tinhOn Sun, 12 Aug 2012 16:04:26 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> Cho mình đổi cái cỡ L thành XL nhé :-D Bác KA đóng tiền hộ em, bao
> giờ em về em trả :-P 

ok bác .

--