[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Thông báo] Lần cuối về mẫu áo và linh tinhOn Sun, 12 Aug 2012 20:21:10 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> On Aug 13, 2012 at 10:10am, Anh K. Huynh wrote:
> > On Sun, 12 Aug 2012 16:04:26 +0700
> > Hoang Tran <[email protected]> wrote:
> > 
> > > Cho mình đổi cái cỡ L thành XL nhé :-D Bác KA đóng tiền hộ em, bao
> > > giờ em về em trả :-P 
> > 
> > ok bác .
> > 
> Nhưng không in hình đằng sau thì mới mua nhé bác. Thanks :-) 
> 

Nhớ rồi bác yên tâm công tác ^^

--
I am ... 5 dog years old.