[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Thông báo] Lần cuối về mẫu áo và linh tinh

Vào 10:11 Ngày 13 tháng 8 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Sun, 12 Aug 2012 16:08:55 +0700
Tan Tran <[email protected]> wrote:

> Mình ủng hộ ý kiến dùng vải tốt, vì mình thích mặc lâu dài chứ hông
> thích mặc vài lần rồi vứt

Đúng vậy.

> Nếu có thể không in mặt sau lưng thì mình cũng theo, đổi thành 2 cái L
> không in sau lưng

@redlotus : Mấy bạn note lại giúp nhé, và chốt lại kẻo bị sót hoặc sai
thông tin đăng ký.

Mình da đen, 0 biest mặc áo đen có thành bao công của nhóm không hỉ :D

--
A university faculty is 500 egotists with a common parking problem.

Chắc cứ để mọi người đăng ký rồi đến gần hôm cuối Doan chốt danh sách
cụ thể lại là OK thôi anh :). Ai in cỡ nào, số lượng bao nhiêu, có in mặt sau
hay không để mọi ngừi rà soát lại là được :).