[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Thông báo] Lần cuối về mẫu áo và linh tinhCho mình đổi lại là 1 size L và 1 size XL nhé
p/s: sr bác Quang em ấn nhầm :D

On 13 Tháng Tám, 14:05, Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:
> Vào 10:11 Ngày 13 tháng 8 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã
> viết:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> > On Sun, 12 Aug 2012 16:08:55 +0700
> > Tan Tran <[email protected]> wrote:
>
> > > Mình ủng hộ ý kiến dùng vải tốt, vì mình thích mặc lâu dài chứ hông
> > > thích mặc vài lần rồi vứt
>
> > Đúng vậy.
>
> > > Nếu có thể không in mặt sau lưng thì mình cũng theo, đổi thành 2 cái L
> > > không in sau lưng
>
> > @redlotus : Mấy bạn note lại giúp nhé, và chốt lại kẻo bị sót hoặc sai
> > thông tin đăng ký.
>
> > Mình da đen, 0 biest mặc áo đen có thành bao công của nhóm không hỉ :D
>
> > --
> > A university faculty is 500 egotists with a common parking problem.
>
> Chắc cứ để mọi người đăng ký rồi đến gần hôm cuối Doan chốt danh sách
> cụ thể lại là OK thôi anh :). Ai in cỡ nào, số lượng bao nhiêu, có in mặt
> sau
> hay không để mọi ngừi rà soát lại là được :).