[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [Thông báo] Lần cuối về mẫu áo và linh tinhOn Tue, 14 Aug 2012 00:56:30 -0700 (PDT)
Nobody <[email protected]> wrote:

> Cho mình đổi lại là 1 size L và 1 size XL nhé
> p/s: sr bác Quang em ấn nhầm :D

bạn stk đăng ký hai áo XL nhé. 

--
I am ... 5 dog years old.