[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Máy gặp hiện tượng lạ.Chào mọi người.

Máy mình hôm nay gặp một hiện khá lạ, chưa rõ là gì và hướng giải quyết ra sao, đành quăng lên đây nhờ mọi người giúp đỡ.

Trước: Máy bình thường không có bất cứ hiện tượng gì. Tải một file ảnh từ host này về: http://imageshack.us/ (wget)

Sau: (khi tải):
1. Mới file đó đây: http://i.imgur.com/ty8B4.png
2. Dung lượng mớ file đó: http://i.imgur.com/CoYZx.png
3. File ảnh mở ra thế này: http://i.imgur.com/BYeEJ.jpg
Tình hình thấy khá lạ lùng, chưa hiểu bị gì, nhờ cao nhân tư vấn :)

--
Nguyễn Văn Quang
[Mobile] 0977.216.773
[E-mail] quangteospk [at] gmail [dot] com
[Y!M] quangteospk