[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Máy gặp hiện tượng lạ.On Sat, 18 Aug 2012 20:21:26 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> *Trước:* Máy bình thường không có bất cứ hiện tượng gì. Tải một file
> ảnh từ host này về: http://imageshack.us/ (wget)

Lệnh wget đã dùng là như thế nào?

> *Sau: (khi tải)*:
> 
>    - Máy đột nhiên chậm một cách lạ thường, mở file manager tự dưng
> thấy một mớ file lại

Nhiều file quá mấy cái trình đọc file của DM nó chậm !?

>    - Ảnh chụp ra liên tục, mình tắt máy, mở lại, kiểm tra xem có tiến
> trình nào lạ không, chả thấy.

Cái gì "chụp" ra liên tục? "chụp" là sao ?


--
I am ... 5 dog years old.