[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Máy gặp hiện tượng lạ.

Vào 21:09 Ngày 18 tháng 8 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Sat, 18 Aug 2012 20:21:26 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> *Trước:* Máy bình thường không có bất cứ hiện tượng gì. Tải một file
> ảnh từ host này về: http://imageshack.us/ (wget)

Lệnh wget đã dùng là như thế nào?

> *Sau: (khi tải)*:
>
>    - Máy đột nhiên chậm một cách lạ thường, mở file manager tự dưng
> thấy một mớ file lại

Nhiều file quá mấy cái trình đọc file của DM nó chậm !?

>    - Ảnh chụp ra liên tục, mình tắt máy, mở lại, kiểm tra xem có tiến
> trình nào lạ không, chả thấy.

Cái gì "chụp" ra liên tục? "chụp" là sao ?


--
I am ... 5 dog years old.

Thì đơn giản là wget http://imageshack.us/abc.jpg

Ý em ở đây là tự nhiên ở đâu nó xuất hiện một mớ file giống nhau, kính thước cũng giống nhau --> máy chậm (em không nói chuyện nhiều file, ý của em là "ở đâu" ra nhiều file thế, file giống nhau, file ảnh... trong khi em không làm bất kỳ thao tác tạo ảnh nào)

Ý của em "chụp" ở đây là nó xuất ra các file ảnh giống #3 kiểu như mình chụp lại màn hình vậy. "Liên tục" nghĩa là nó "tự xuất hiện" không ngừng các file ảnh đó, điều này chỉ dừng lại khi em tắt máy đi.