[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Thông báo] Giá áo và thanh toánsắp có áo ròi mình tổ chức offline nhận áo đê ,ngày 8 là đẹp ấy :">

2012/8/18 Doan Luong Van <[email protected]>
Thông báo mọi người giá áo chính thức:
In đầy đủ (logo 2 mặt): 200k/1 áo
Chỉ có logo mặt trước: 185k/1 áo

Thời gian nhận áo từ aothun.vn: chậm nhất là ngày 5/9
Thành viên nhận áo: từ 5/9 :)

Thanh toán bằng các hình thức sau:
- Trực tiếp cho mình.
- Thông tin chuyển khoản:
Tài khoản: Huỳnh Kỳ Anh
Số tài khoản: 14011 484 905 1237
Ngân hàng: Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (EximBank), chi nhánh EximBank Sài Gòn
Thông tin chuyển khoản: Áo thun Arch

*SG thì chắc sẽ tổ chức một buổi offline nhận áo. Hoặc nhận và mặc luôn tại BarCamp.
Chú ý: Vì một vài lý do không mong muốn, việc làm áo bị đội giá lên khá nhiều, tuy nhiên vì đã chốt khoảng giá cho mọi người từ 180k đến 200k nên mức giá ở trên là giá *chính thức* thành viên phải trả cho áo của mình. Số tiền còn lại (để có thể đủ thanh toán cho aothun.vn) trên tinh thần *mở* và ý của anh Kỳ Anh sẽ kêu gọi quyên góp (donate). Ai có điều kiện thì có thể giúp nhóm (trên tinh thần *hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc*).
Thân.

--