[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Thông báo] Giá áo và thanh toánOn Sat, 18 Aug 2012 21:39:11 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:

> Chú ý: Vì một vài lý do không mong muốn, việc làm áo bị đội giá lên
> khá nhiều, tuy nhiên vì đã chốt khoảng giá cho mọi người từ 180k đến
> 200k nên mức giá ở trên là giá *chính thức* thành viên phải trả cho
> áo của mình. Số tiền còn lại (để có thể đủ thanh toán cho aothun.vn)
> trên tinh thần *mở* và ý của anh Kỳ Anh sẽ kêu gọi quyên góp
> (donate). Ai có điều kiện thì có thể giúp nhóm (trên tinh thần *hoàn
> toàn tự nguyện, không ép buộc*). Thân.

Con số này cũng 0 nhiều lắm. Bạn nào có dư dả thì thì *donate* tí cho
vui.

--
Never eat anything bigger than your head.