[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Máy gặp hiện tượng lạ.On Mon, 20 Aug 2012 10:58:07 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Đã giải quyết xong vấn đề, lý do khá *nhảm nhí*.
> 
> Lý do là mình down một mớ hình + video để trong Download.
> Sau đó nhảy vô Download rồi xem hình: *feh -F*.
> 
> Next vài lần thì đến mấy cái video. *htop* thấy ở top có một tiến
> trình *convert*, nhìn ra cuối thấy đuôi .*png*. Cuối cùng hóa ra là
> mình next đến cái video nên nó convert cái video đó ra một mớ hình,
> hình đó là trong cái video đó ra [?][?]
> 
> Mới dòm vô mớ hình cứ tưởng bị hách [?], chiếm quyền điểu khiển
> từ xa[?]. Xong xuôi, cám ơn mọi người đã tham gia [?]

Thêm lý do để xài dòng lệnh chứ không xài mấy cái trình duyệt file như
Thunar, Rox Riết :D ^^


--
I am ... 5 dog years old.