[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn][Thông báo] Gửi tiền và nhận áo



On Sep 05, 2012 at 11:38am, Anh Ky Huynh wrote:
> On Wed, 5 Sep 2012 11:32:09 +0700
> Doan Luong Van <[email protected]> wrote:
> 
> > Hiện đã có áo, mọi người mau chóng thanh toán để được nhận áo và trả
> > tiền cho anh Kỳ Anh (cho mượn 3tr7 để lấy áo).
> 
> Thông tin thêm: các bạn ở xa cần shipping: các bạn gửi tiền + cho thông
> tin về địa chỉ. Bạn redlotus sẽ ship miễn phí đến các bạn (có hai bạn
> thôi thì nhỉ!?)
> 
> @Bạn stk và HoangTran: nếu không đến được thứ 7 thì sẽ nhận áo sau,
> mình sẽ lấy áo giúp. 
> 
> Các bạn khác cố gắng nhận áo và thanh toán sớm trong tuần sau nhé :D
> Cảm ơn nhiều .
> 
Barcamp có phải ở RMIT ko, nếu ở đó thì em đến đó lấy luôn, nhà gần mà 
:-)

-- 
Nearly every complex solution to a programming problem that I
have looked at carefully has turned out to be wrong.
		-- Brent Welch
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U