[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn][Thông báo] Gửi tiền và nhận áo> > 
> > @Bạn stk và HoangTran: nếu không đến được thứ 7 thì sẽ nhận áo sau,
> > mình sẽ lấy áo giúp. 
> > 
> > Các bạn khác cố gắng nhận áo và thanh toán sớm trong tuần sau nhé :D
> > Cảm ơn nhiều .
> > 
> Barcamp có phải ở RMIT ko, nếu ở đó thì em đến đó lấy luôn, nhà gần mà 
> :-)
> 
oi, ở quận 9 thì em bó tay rồi. Bác cứ cầm hộ em, khi nào rảnh thì hẹn 
cf vậy

-- 
A modem is a baudy house.
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U