[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Họp mặtOn Fri, 7 Sep 2012 18:03:48 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Áo giờ anh Kỳ Anh giữ hay Doan giữ nhỉ?
> Mai em ghé qua đưa tiền lấy được không ta [?][?]

Em liên hệ redlotus. A cũng chưa lấy áo nè :D Để 16/9 lấy luôn :D 

--
I am ... 5 dog years old.