[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [ArchLinuxVN] BarcampSG 2012long ở gần quận 9 chắc xuống đó luôn :D gặp nhau ở q9 vậy :P

2012/9/8 Võ Hoàng Sang <[email protected]>
Chào mọi người , ngày mai sẽ diễn ra hội nghị BarCampSG 2012 . Đây là 1 hội nghị lớn được tổ chức ở F-Town - Quận 9. Nếu ai có nhã hứng thì đi chung với mình cho vui. Chúng ta mặc áo ArchLinux để còn chụp hình nữa :).

Địa điểm tập trung : Công Viên 30/4 - Bệt Sài Gòn Đường Lê Duẫn .
Time : 7h15 - 7h30
SĐT liên lạc : 01689 385 485

Chúng ta sẽ đi chung với 1 số người đi BarcampSG để dễ tìm đường (Vì thú thật mình cũng không biết nó nằm ở đâu). Time đi ra đó chắc cũng tầm 45 - 60 phút xe máy.

Nếu ai không có xe thì liên lạc với mình để mình đèo đi. Còn đi về thì chắc chưa bik đc :D.

Chúc mọi người ngủ ngon :)

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To post to this group, send email to [email protected].
To unsubscribe from this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/archlinuxvn?hl=en.