[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [ArchLinuxVN] BarcampSG 2012Vào 02:42:35 UTC Thứ tư, ngày 12 tháng chín năm 2012, Hoang Tran đã viết:
> On Sep 11, 2012 at 08:58am, Hiếu Hoàng Trung wrote:
> 
> > Hôm trc em đi barcamp SG thì thấy dc các anh chị của nhóm. Em cũng đang dùng archlinux, và rất thích archlinux (em thích dùng linux nói chung và archlinux là một trong những distro ưa thích ). Em có thể gia nhập với mọi người được không? :D
> 
> > p/s: em hiện nay đang học năm 2 điện-điện điện tử ĐHBK.
> 
> > 
> 
> 
> 
> Điện tử vt thì cùng khoa mềnh haha :-D (nhưng mình học ở HN). Bạn có làm 
> 
> embedded linux ko?
> 
> 
> 
> Hoang
> 
> 
> 
> -- 
> 
> "Even more amazing was the realization that God has Internet access.  I
> 
> wonder if He has a full newsfeed?"
> 
> (By Matt Welsh)
> 
> _   /|
> 
> \'o.O'
> 
> =(___)=
> 
>    U
 :D Mình cũng đang có dự định phân ngành vào điện tử - viễn thông, embedded linux thì cũng đã từng nghe qua nhưng chưa nghiên cứu thử vì sợ chưa đủ trình, hehe :D