[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Áo logo Arch
Chào Kỳ Anh. Có thể để dành cho Hiếu 1 áo logo 1 mặt size XL nhen. Khi nào offline ông nhớ mail cho tui, tui đi rồi đưa tiền cho ông luôn.OK.

Hết hạn đặt áo rồi anh Hiếu ơi. Mọi người cũng đã nhận áo rồi anh ạ. Chắc anh đợi đợt sau mọi người ai chưa đặt áo thì đặt thôi anh ơi. ^^!

----
Quang