[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Diễn đàn thảo luận cho Arch LinuxOn Sat, 22 Sep 2012 16:36:58 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Đã thú nhận là "rét quá" thế mà vô thưởng vô phạt ư? Rét vì không dám
> làm gì tiếp nên mới phải hỏi trên diễn đàn. Bạn khó tính thật. Vậy
> xin cho nối vào câu đó: Bạn nào biết cách fix hay nhất xin mách giùm,
> cám ơn. m k h _ s g n

Chắc là khi biết bác rồi thì tới lượt mấy bạn ấy "rét" đấy bác ạ :)

--
I am ... 5 dog years old.