[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Diễn đàn thảo luận cho Arch LinuxOn Sun, 23 Sep 2012 11:35:10 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> @maikhai : Chào bác , dù bác là tiền bối hay là bậc cha chú đi nữa
> thì cũng nên tôn trọng luật của Group 1 chút :). Không phải cứ vào
> buông 1 câu như thế thì cái này không còn gọi là group nữa. Trong
> group có nhiều người, nhiều địa vị, nhiều loại công việc khác nhau,
> mong bác tôn trọng cho. Dù bác là ai, là người như thế nào chí ít bác
> cũng hiểu điều đó.
> 
> @Kỳ Anh: Em sẽ không nhân nhượng cho bất kỳ ai trao đổi theo cái kiểu
> vào group buông 1 câu vô thưởng vô phạt thế kia dù là tiền bối hay
> hậu bối. Có thể họ rất đáng được tôn trọng nhưng điều kiện tiên quyết
> đầu tiên là tôn trọng cộng đồng đã.

Bình tĩnh đi n0b0dy. A có nhận xét là em đã phản ứng thái quá đấy. 

Chúc vui,

--
"Any medium powerful enough to extend man's reach is powerful enough to
topple his world.  To get the medium's magic to work for one's aims
rather than against them is to attain literacy."
-- Alan Kay, "Computer Software", Scientific American, September 1984