[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automountOn Sat, 22 Sep 2012 15:59:47 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Trong khi đi tìm cách fix vụ USB trên Arch, mình thấy cái này:
> http://www.thespicygadgematics.com/2012/05/how-to-automatically-mount-ntfs-usb.html
> Click vào thì nó đưa đến:
> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kwull.ntfsmounter
> và:
> http://www.kazakevich.org/
> 
> Vậy là phải mail cho nhà phát triển này chăng? Có nguy cơ bị sụp nắp
> hố ga không nhỉ? Rét quá.

Bác đang gặp vấn đề gì với USB trên ArchLinux vậy?

--
I am ... 5 dog years old.