[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automountOn 09/23/2012 06:18 PM, maikhai wrote:
Hi Ngô Huy!

Nói chung thì vẫn đọc USB/tablet được bằng cách mount đại nó vào sdb1 sdc1 sdc2 vv. Nhưng muốn nó automount thì chưa được.
Nhưng đấy mới chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện ... to hơn đó là không có sound, dù đã cài alsa, pulseaudio, vlc, gstream, codecs. Mở cái vlc rồi chơi thử một file mp4, nhấn "open" là cả cái vlc lặn mất tăm.

(Ghi chú: mình cài Arch chạy xfce4, vẫn nhập dòng lệnh. Có vẻ như trong tiến trình install mình đã bỏ sót không làm đủ các tham số cần thiết cho phần mutimedia? Mình có ghi lại history các lệnh đã dùng trong khi cài Arch, thực hành nương theo bản Guide "file:///media/sdc1/Beginners'_Guide.html". Nhưng file history này dài lê thê, có lẽ không dán vào đây thì hơn. Nếu cần xem để tìm lỗi sai sẽ gửi sau)

m k h _ s g n

2012/9/23 Ngô Huy <[email protected]>
On 09/23/2012 01:05 PM, Anh K. Huynh wrote:
On Sat, 22 Sep 2012 15:59:47 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

Trong khi đi tìm cách fix vụ USB trên Arch, mình thấy cái này:
http://www.thespicygadgematics.com/2012/05/how-to-automatically-mount-ntfs-usb.html
Click vào thì nó đưa đến:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kwull.ntfsmounter
và:
http://www.kazakevich.org/

Vậy là phải mail cho nhà phát triển này chăng? Có nguy cơ bị sụp nắp
hố ga không nhỉ? Rét quá.
Bác đang gặp vấn đề gì với USB trên ArchLinux vậy?

--
I am ... 5 dog years old.

Cháu chào bác !

Bác có thể mô tả rõ hơn về vấn đề của bác không ah. Thường thì đối với NTFS filesystem, bác cài ntfs-3g thì sẽ ổn. Bình thường NTFS vẫn truy xuất được dưới dạng readonly.

Chúc bác vui cùng Arch và một lần nữa welcome to Archlinuxvn group !

Thân ái !
Ngô Huy

--
free your mind, free your life


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To post to this group, send email to [email protected].
To unsubscribe from this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/archlinuxvn?hl=en.

--
m k h _ s g n
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To post to this group, send email to [email protected].
To unsubscribe from this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/archlinuxvn?hl=en.
 
 
Hi bác !
Bác cho cháu xin cái error log với dmesg log được không ah. xin bác paste vào pastie.org cho nhanh ah :-).
Cháu lại nghĩ đến alsamixer, bác thử gõ alsamixer rồi tăng âm lên xem sao, xem có cái nào bị mute không ah :-D

-- 
free your mind, free your life