[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automountNhan enter la no bien. Lam sao ma tang am duoc :)
Sent from my BlackBerry® smartphone

From: Quang Nguyễn <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Sun, 23 Sep 2012 19:34:39 +0700
To: <[email protected]>
ReplyTo: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automount

> Bác cho cháu xin cái error log với dmesg log được không ah. xin bác paste vào pastie.org cho nhanh ah :-).
> Cháu lại nghĩ đến alsamixer, bác thử gõ alsamixer rồi tăng âm lên xem sao, xem có cái nào bị mute không ah :-D 

Cũng có thể là alsa đang để ở chế độ mute. Bác vô alsamixer rồi kiểm tra xem dưới mấy thanh âm lượng có chữ MM không.
Nếu có thì bác nhấn phím "m" để chuyển chế độ. Lúc mới cài cháu cũng bị dính cái này không để í, tưởng alsa không nhận
âm thanh nhưng hóa ra đang để chế độ mute. :)

---
Quang

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group, send email to [email protected]
Visit this group at http://groups.google.com/group/archlinuxvn?hl=en.