[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automount

Vào 19:54 Ngày 23 tháng 9 năm 2012, <[email protected]> đã viết:
>Nhan enter la no bien. Lam sao ma tang am duoc :)
>Sent from my BlackBerry® smartphone

Chà, nó biên/biến là sao bác. Để tăng âm bác nhấn phím Up hoặc nhấn các số tương ứng từ 0-9 để tăng âm.
Bác nhớ kiểm tra xem alsa đã nhận được sound card chưa nữa nhé.

--
Quang