[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automountNó biến mất liền lập tức ngay khi nhấn vào "OPEN" lúc chọn mở một file mp4 trong filemanager.
Nếu truy xuất trong mc, chọn một file âm thanh và nhấn enter, thì trình duyệt Opera nhảy ra với thanh làm việc có mũi tên (>), nhưng chỉ đến đó là thôi, không có âm thanh nào phát ra hết.

Vụ này rắc rối mà lại hay hay, chắc phải ... mò lâu mới fix nổi. Vì mình dốt IT nên thấy nó tối như cái hũ nút :)
2012/9/23 Quang Nguyễn <[email protected]>


Vào 19:54 Ngày 23 tháng 9 năm 2012, <[email protected]> đã viết:

>Nhan enter la no bien. Lam sao ma tang am duoc :)
>Sent from my BlackBerry® smartphone

Chà, nó biên/biến là sao bác. Để tăng âm bác nhấn phím Up hoặc nhấn các số tương ứng từ 0-9 để tăng âm.
Bác nhớ kiểm tra xem alsa đã nhận được sound card chưa nữa nhé.

--
Quang

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To post to this group, send email to [email protected].
To unsubscribe from this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/archlinuxvn?hl=en.
 
 --
m k h _ s g n