[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automount1/
Cái Output là:
[[email protected] pok]# alsactl init
Found hardware: "HDA-Intel" "Nvidia MCP77/78 HDMI" "HDA:111d76b2,103c3603,00100302 HDA:10de0006,10de0101,00100000" "0x103c" "0x3603"
Hardware is initialized using a generic method

2/
User đã thử với:
#useradd -m -g users -G audio,games,lp,optical,power,scanner,storage,video -s /bin/bash pokop
nhưng không được.

3/
Sẽ vào https://wiki.archlinux.org/index.php/Alsa#Installation và report sau

Cám ơn đã trả lời.
m k h _ s g n2012/9/23 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Sun, 23 Sep 2012 19:48:35 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> Cám ơn đã trả lời nhanh.
> Đã paste vô đó rồi. Ủa mà cái đó hay quá hè? Mới thấy lần đầu đó.
> m k h _ s g n

Bác dán vô đó rồi bác chép cái liên kết gửi cho các bạn xem. Liên quan
tới âm thanh thì bác gửi nội dung của lệnh `lspci` và `lsusb` để biết
thông tin về phần cứng.

Về lỗi không có âm thanh: Bác dùng alsa cho dễ, vì nó hỗ trợ một số
dòng thiết bị usb tốt hơn. Cách cài đặt có đây rồi

        https://wiki.archlinux.org/index.php/Alsa#Installation

Có vài điểm bác cần chú ý:

* Người dùng phải ở trong nhóm `audio` mới có thể dùng thiết bị âm thanh

* Cần nhận đúng card âm thanh. Bác thử với lệnh `alsactl init` từ root
  xem

* Nếu trước đó bác đã dùng oss thì bác cần gỡ oss, cài lại gói nhân
  Linux rồi cài lại alsa.

Nếu bác dùng được irc thì bác thử vô đây xem
        http://archlinuxvn.org/vn/irc/

Chúc bác sớm nghe được cái máy nó hát :D

--
I am ... 5 dog years old.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To post to this group, send email to [email protected].
To unsubscribe from this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/archlinuxvn?hl=en.

--
m k h _ s g n