[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automountBDM Blackberry Deskto Manager de quan ly cai smartphone ay ma. Con ve vu sound lat nua ve nha moi go. Laptop duoc bay gio dang o ngoai duong
Sent from my BlackBerry® smartphone

-----Original Message-----
From: Ngô Huy <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Wed, 26 Sep 2012 07:24:33 
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automount

On 09/26/2012 06:29 AM, Anh K. Huynh wrote:
> On Wed, 26 Sep 2012 03:33:08 +0700
> maikhai <[email protected]> wrote:
>
>> Cám ơn đã trả lời. Sẽ post link nếu làm được,
>> (Nhưng mình nghĩ sẽ không được, vì từ lúc đưa câu hỏi đến lúc đang
>> trả lời đây, mình đã CÀI LẠI ARCH 3 LẦN RỒI!)
>>
>> Hiện giờ Arch đang chạy có vẻ OK hơn, vì mình đã fix được vụ Sound,
>> xem phim được, mount USB auto, mount ntfs-3g cũng được luôn (vẫn phải
>> cài Windows để chạy BDM -- cái này mới là tức!).
> Ah...  bác làm thế nào mà có âm thanh hay vậy ;D Sao mà cài Arch giống
> cài Windows ghê ^^ Nhưng chúc mừng bác cuối cùng có cái nghe đỡ buồn.
>
> Còn BDM là cái gì thì bữa ni cháu mới nghe :D
>
>> Hiện chỉ còn một cái error rất khó chịu khi boot là nó hiện thông báo
>> "error uuidd" (ghi không kịp). Tuy nhiên vẫn vào GUI làm việc bình
>> thường. Xem ở /usr/lib/tmpfiles.d/uuidd.conf thì nội dung file đó là:
>>
>> d /run/uuidd 0755 uuidd uuidd
>> đã thử sửa nhưng không thành công.
> Bác xem trong /var/log/boot (cái này nó ghi lại rất nhiếu ngày, nên
> bác muốn tìm nhanh thì tìm theo ngày, ví dụ
>
>     grep 'Fri Aug 10' /var/log/boot | less
>    
> )
>
>
> --
> I am ... 5 dog years old.
>
Theo như tmp file config của bác thì sai tên users và group thì phải. Đó 
là cách chạy của systemd, do đó boot log sẽ trống trơn. Bác dùng 
journalctl để xem xem sao :-)

-- 
free your mind, free your life

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group, send email to [email protected]
Visit this group at http://groups.google.com/group/archlinuxvn?hl=en.